skip to Main Content

Van aanmelden naar doen in vijf stappen!

Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen waarvan een of beide ouders komt te overlijden of overleden is. Het is daarbij niet van belang wat de reden van het overlijden is. Onder jonge gezinnen verstaan we gezinnen waarvan het jongste kind maximaal achttien jaar oud is. Daarnaast richten we ons in eerste instantie op gezinnen die woonachtig zijn in (de regio) Haarlem, Haarlemmermeer en de gemeenten in de Bollenstreek.

Stappenplan
  1. Aanmelden: gezinnen kunnen zich rechtstreeks bij ons aanmelden maar het staat vrienden, verzorgers en/of zorgverleners ook vrij om contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch, maar ook via het contactformulier.
  2. Voorbespreken: we maken telefonisch kennis met elkaar en spreken kort door wat de situatie is. Als de vraag of behoefte nog niet duidelijk is in dit gesprek is dat natuurlijk geen enkel probleem. Het gaat om een korte wederzijdse kennismaking.
  3. Inventariseren: samen met een van onze vrijwilligers maken we een afspraak. In het gesprek bespreken we de situatie en de behoefte van het gezin als geheel en op individueel niveau. Ook leggen we in dit gesprek uit waar Stichting Bretels voor staat, waar we in kunnen ondersteunen en wat onze werkwijze is. We vinden het namelijk belangrijk om verwachtingen goed naar elkaar uit te spreken.
  4. Plan maken: op basis van de uitkomsten van het gesprek maken we een plan op maat dat kan helpen het leven weer lief te hebben. Dat kan bijvoorbeeld door het faciliteren van individuele ondersteuning of het vervullen van een diepe wens. We gaan op zoek naar partners die ons kunnen helpen bij de uitvoering ervan.
  5. Doen: doen is het sleutelwoord. Samen met onze vrijwilliger(s) en partners gaan we het plan faciliteren / uitvoeren. De Bretels staan symbool voor de houvast die we met dit plan op maat hopen te kunnen bieden.

Ken je een gezin met een specifieke vraag of behoefte? Of behoor je tot een gezin dat afscheid gaat nemen of heeft genomen van een van de ouders: aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kun je doen via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@stichtingbretels.nl. Wij gaan dan samen kijken wat we in deze fase voor je kunnen betekenen. Je kunt hier onze flyer bekijken en/of downloaden. Ook handig om op die manier door te sturen naar iemand in je omgeving.

Back To Top